Στο μικροσκόπιο του ΕΟΠΥΥ και της ΕΚΑΠΥ η τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

09-11-2018

Στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΠΥΥ και της ΕΚΑΠΥ (Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας) μπαίνει η τιμολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι δύο φορείς υπέγραψαν χθες μνημόνιο συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν α) πρόσβαση των δικαιούχων σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και β) εξοικονόμηση πόρων.

Το μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτήρης Μπερσίμης και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ κ. Πλούταρχος Ψωμιάδης, θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενός πρακτικού πλαισίου για την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για αντίστοιχες πρωτοβουλίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν, μεταξύ άλλων:

  1. Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για δραστηριότητες σχετικές με τη διοίκηση και τα οικονομικά του χώρου της Υγείας,  με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας.
  2. Στη συνεργασία για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών προμηθειών στο χώρο της υγείας.

iii.            Στη συνεργασία σε θέματα πληροφορικής και την μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία.

  1. Στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.

vii.          Στην ανταλλαγή πληροφοριών για πρωτοβουλίες και δημιουργία φορέων, υπηρεσιών και λοιπών οργανισμών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην προώθηση των συμβαλλόμενων μερών.