Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας

26-12-2016
Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας είναι ένα ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για, σχεδόν, όλες τις ασθένειες που είναι πιθανότερο να σας σκοτώσουν…