Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: Πρωτοπόρο και στην εκπαίδευση διεθνώς αναγνωρισμένων Καρδιολόγων και Καρδιοχειρουργών

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: Πρωτοπόρο και στην εκπαίδευση διεθνώς αναγνωρισμένων Καρδιολόγων και Καρδιοχειρουργών

23-06-2023
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η εκπαίδευση κορυφαίων επιστημόνων στις επεμβάσεις διαδερμικής αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδας με την καινοτόμο συσκευή AltaValve, από τον Επεμβατικό…