Ο πόλεμος για τις αποκλειστικές

Ο πόλεμος για τις αποκλειστικές

Διαμάχη μεταξύ των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των Συλλόγων των Αποκλειστικών Νοσοκόμων έχει ξεσπάσει αναφορικά με τη δυνατότητα που…