ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης

ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης

22-03-2023
Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών…