Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές: Εγκύκλιος για τη συλλογή αποβλήτων και την ανακύκλωση – Τι ισχύει για τα… ηλεκτρονικά απόβλητα

Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές: Εγκύκλιος για τη συλλογή αποβλήτων και την ανακύκλωση – Τι ισχύει για τα… ηλεκτρονικά απόβλητα

04-05-2023
Εγκύκλιο για τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων, εξέδωσε το υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, αναφορικά με…
ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης

ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης

22-03-2023
Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών…