Διημερίδα για την Κλινική Έρευνα, τις νέες τάσεις, τις προκλήσεις και την ελληνική πραγματικότητα πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Ιατρικής

Διημερίδα για την Κλινική Έρευνα, τις νέες τάσεις, τις προκλήσεις και την ελληνική πραγματικότητα πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Ιατρικής

19-06-2018
Διημερίδα με θέμα «Κλινική Έρευνα & Φαρμακευτική Ιατρική: Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις» διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι) την…