Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Συνυπευθυνότητα μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας.

07-06-2021

Η επόμενη μέρα της πανδημίας. Η επόμενη μέρα του ΣΦΕΕ. Οι προτεραιότητες και το περιβάλλον.

Στις 17 Ιουνίου διεξάγονται οι εκλογές του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Αν και καταστατικά ήταν να διεξαχθούν τον Μάρτιο, μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας, η οποία ήδη διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για την φαρμακευτική αγορά. Τις διαχρονικές, αλλά και τις νέες προκλήσεις του κλάδου που προκύπτουν μετά την πανδημία, αναζητά το healthview, φιλοξενώντας καθημερινά μέχρι τις εκλογές, τις απόψεις των νυν, αλλά και των υποψηφίων μελών του ΔΣ του ΣΦΕΕ, σε αυτό το αφιέρωμα. Ξεκινάμε σήμερα με τον κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, νυν Πρόεδρο του ΣΦΕΕ και Γενικό Διευθυντή της Novo Nordisk Ελλάς.

Κε Παπαδημητρίου, πως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον στον κλάδο και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για το ΣΦΕΕ;

Η περίοδος μετά την πανδημία πρέπει να είναι διαφορετική για τον κλάδο της υγείας. Οι αδυναμίες του συστήματος αναδείχθηκαν εμφατικά και θα πρέπει η χώρα να τις καλύψει το συντομότερο δυνατόν, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που θα δώσει το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκσυγχρονισμός των μητρώων υγείας μέσω εισαγωγής ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, διασύνδεσης ηλεκτρονικών συστημάτων συνταγογράφησης, αναλωσίμων, διαγνωστικών εξετάσεων, εφαρμογής περιοριστικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.α., έγκαιρη εισαγωγή νέων θεραπειών στη χώρα, ουσιαστική αναδιάρθρωση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εισαγωγή και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, ενίσχυση νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, αναδιάρθρωση νοσοκομειακού χάρτη είναι προτεραιότητες που η πολιτεία θα πρέπει να υπηρετήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Διαφαίνονται ενδείξεις ισχυρής βούλησης προς αυτές τις κατευθύνσεις – μένει να δούμε, αν θα επιβεβαιωθούν.

Για τον ΣΦΕΕ, συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα η πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών στα φάρμακα που τους είναι απαραίτητα και στις καινοτόμες θεραπείες, που έρχονται στο άμεσο μέλλον.

Αυτό θα καθίσταται δυνατόν, μέσω ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τον φαρμακευτικό κλάδο που θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, αλλά και θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει το αναπτυξιακό δυναμικό του.

Απαιτείται λοιπόν εξορθολογισμός της χρηματοδότησης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με βάση πραγματικά δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία αλλά και η γρήγορη υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταβολών που εκκρεμούν (όπως οι προαναφερθείσες). Ταυτόχρονα, απαιτείται η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας μέτρησης και καταγραφής κάθε πράξης στο χώρο της υγείας και της σχέσης κόστους-αποτελέσματος.

Η δέσμευση της πολιτείας στα παραπάνω θα επισφραγιστεί με την εισαγωγή μηχανισμών επιμερισμού κινδύνου ή συνυπευθυνότητας μεταξύ αυτής και της φαρμακοβιομηχανίας αλλά, γιατί όχι, και των άλλων εταίρων του συστήματος υγείας. Τώρα, είναι η στιγμή να εξετασθούν και οι πιθανότητες μεταφοράς κονδυλίων από αναποτελεσματικά ή σπάταλα κέντρα κόστους, σε άλλα που επιφέρουν εξοικονόμηση πόρων και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες.

Η ευθύνη για υγιείς Έλληνες πολίτες είναι κοινή και πρέπει να επιμεριστεί σε όλους τους εμπλεκόμενους και όχι αποκλειστικά ή κύρια στη φαρμακοβιομηχανία.

Δείτε ακόμη:

Κωνσταντίνος Παναγούλιας: Τρεις στρατηγικές προτεραιότητες.

Έλενα Χουλιάρα: Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για το φάρμακο.

Πασχάλης Αποστολίδης: Τώρα είναι η ευκαιρία να επιλύσουμε τα δομικά προβλήματα.

Σταύρος Θεοδωράκης: Κοινό «ασθενοκεντρικό» όραμα και για την πολιτεία και για τον Σύνδεσμο.

Roberto Greco: Να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα της πανδημίας