Παναγιώτης Γιαννουλέας: Κίνητρα ανάπτυξης και συνυπευθυνότητα

14-06-2021

Η επόμενη μέρα της πανδημίας. Η επόμενη μέρα του ΣΦΕΕ. Οι προτεραιότητες και το περιβάλλον.

Στις 17 Ιουνίου διεξάγονται οι εκλογές του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Αν και καταστατικά ήταν να διεξαχθούν τον Μάρτιο, μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας, η οποία ήδη διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για την φαρμακευτική αγορά. Τις διαχρονικές, αλλά και τις νέες προκλήσεις του κλάδου που προκύπτουν μετά την πανδημία, αναζητά το healthview, φιλοξενώντας καθημερινά μέχρι τις εκλογές, τις απόψεις των νυν, αλλά και των υποψηφίων μελών του ΔΣ του ΣΦΕΕ, σε αυτό το αφιέρωμα. Τέσερρεις μέρες πριν τις εκλογές, μας απαντά ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, Chief  Operating Officer Country Manager της Lavipharm Group.

Κε Γιαννουλέα, πως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον στον κλάδο και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για το ΣΦΕΕ;

Η πανδημία από την Covid-19 ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε το σύστημα υγείας και φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο για δεκαετίες.

Μέσα από αυτή την κρίση δημιουργήθηκε μια νέα πραγματικότητα καθώς και η επιτακτική ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκομίσαμε για να καταφέρουμε αλλαγές με θετικό πρόσημο.

Ένα καλό παράδειγμα είναι η ψηφιοποίηση, καθώς μηχανισμοί που θα χρειάζονταν χρόνια για να λειτουργήσουν στην ουσία εγκαταστάθηκαν σε λίγες εβδομάδες χωρίς ‘πιλοτικές δοκιμές’ και ‘χρόνους προσαρμογής’. Η φαρμακευτική βιομηχανία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης και κατέστη διακριτός και αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας.

Ξεκινώντας από αυτή την δυναμική και έχοντας μπροστά μας την κατανομή των πόρων από το πρόγραμμα Ανάκαμψης, ο ΣΦΕΕ χρειάζεται και μπορεί να διεκδικήσει ενίσχυση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω έξυπνων χρηματοδοτικών μηχανισμών και τον περαιτέρω εξορθολογισμό της.

Παράλληλα χρειάζεται ισχυρή δέσμευση και της πολιτείας για συνυπευθυνότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα του συστήματος.

Επίσης, καίριας σημασίας αποτελούν τα κίνητρα ανάπτυξης του κλάδου με την ενίσχυση των επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών, την αύξηση των κλινικών μελετών και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Συνεπώς, η επόμενη μέρα της πανδημίας δίνει την δυνατότητα στον ΣΦΕΕ από ισχυρή θέση να προάγει όλα τα παραπάνω κυρίαρχα θέματα και να χαράξει μαζί με την πολιτεία τις νέες πολιτικές για το φάρμακο έχοντας στο επίκεντρο τον Έλληνα ασθενή.

Δείτε ακόμη:

Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Συνυπευθυνότητα μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας.

Κωνσταντίνος Παναγούλιας: Τρεις στρατηγικές προτεραιότητες.

Έλενα Χουλιάρα: Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για το φάρμακο.

Nίκος Ραγκούσης: Βιώσιμο και προβλέψιμο περιβάλλον για τον κλάδο

Μάριος Κάτσικας: Να εξασφαλίσουμε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον για τον κλάδο μας.  

Roberto Greco: Να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα της πανδημίας

Πασχάλης Αποστολίδης: Τώρα είναι η ευκαιρία να επιλύσουμε τα δομικά προβλήματα.  

Σταύρος Θεοδωράκης: Κοινό «ασθενοκεντρικό» όραμα και για την πολιτεία και για τον Σύνδεσμο.