Roberto Greco: Τα διδάγματα της πανδημίας και η επόμενη ημέρα για τη φαρμακευτική πολιτική

15-06-2021

Η επόμενη μέρα της πανδημίας. Η επόμενη μέρα του ΣΦΕΕ. Οι προτεραιότητες και το περιβάλλον.

Στις 17 Ιουνίου διεξάγονται οι εκλογές του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Αν και καταστατικά ήταν να διεξαχθούν τον Μάρτιο, μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας, η οποία ήδη διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για την φαρμακευτική αγορά. Τις διαχρονικές, αλλά και τις νέες προκλήσεις του κλάδου που προκύπτουν μετά την πανδημία, αναζητά το healthview, φιλοξενώντας καθημερινά μέχρι τις εκλογές, τις απόψεις των νυν, αλλά και των υποψηφίων μελών του ΔΣ του ΣΦΕΕ, σε αυτό το αφιέρωμα. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές, μας απαντά ο κ. Roberto Greco, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GlaxoSmithKline (GSK).

Κε Greco, πως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον στον κλάδο και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για το ΣΦΕΕ;

Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει αποτελέσει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την κοινωνία, θέτοντας πολλαπλές προκλήσεις στην παγκόσμια οικονομία, τα εθνικά συστήματα υγείας και τις ρυθμιστικές αρχές. Συντέλεσε ωστόσο στην ενίσχυση της αναγκαιότητας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας, τοποθετώντας παράλληλα τη σημασία της προάσπισης της δημόσιας υγείας και της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Η αξία της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας και η άμεση πρόσβαση του πληθυσμού σ’ αυτή, η ανοιχτή συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών και του φαρμακευτικού κλάδου, η αξιοποίηση και ψηφιοποίηση των υγειονομικών δεδομένων για την διευκόλυνση της λήψης εμπεριστατωμένων αποφάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών, είναι μερικά από τα βασικά διδάγματα της πανδημίας που οφείλουν να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση, εάν όχι στην πλήρη επίλυση, σημαντικών παθογενειών του συστήματος υγείας και της φαρμακευτικής πολιτικής ειδικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επαναπροσδιορισμός του επιπέδου χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης με τρόπο που θα προάγει την υιοθέτηση της καινοτομίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων με σαφή ορόσημα υλοποίησης κρίνονται πλέον επιτακτικά για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου, το οποίο θα διευκολύνει αφενός  την άμεση πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία και αφετέρου τον φαρμακευτικό κλάδο να ενισχύσει περαιτέρω την επένδυσή του στη χώρα μας.

Εξίσου επιτακτική διαφαίνεται πλέον και η ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην πρόληψη μέσω του εμβολιασμού, ως ένα από τα πιο στοχευμένα εργαλεία άσκησης πολιτικής υγείας, που προστατεύει τόσο τον πληθυσμό όσο και τα συστήματα υγείας από τις εξαιρετικά επιβαρυντικές κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις σημαντικών λοιμωδών νοσημάτων.

Κοιτώντας μπροστά, είμαι πεπεισμένος ότι ο ΣΦΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό εταίρο που δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας φαρμακευτικής πολιτικής με κεντρική στόχευση α) την θέσπιση διαρθρωτικών και οικονομικά αποδοτικών μέτρων για την προαγωγή της καινοτομίας, β) την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής καινοτομίας, γ) την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τέλος δ) την υιοθέτηση της αρχής της συνυπευθυνότητας μεταξύ της Πολιτείας και των σχετικών εταίρων του συστήματος υγείας.

Δείτε ακόμη:

Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Συνυπευθυνότητα μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας.

Κωνσταντίνος Παναγούλιας: Τρεις στρατηγικές προτεραιότητες.

Έλενα Χουλιάρα: Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για το φάρμακο.

Πασχάλης Αποστολίδης: Τώρα είναι η ευκαιρία να επιλύσουμε τα δομικά προβλήματα.

Σταύρος Θεοδωράκης: Κοινό «ασθενοκεντρικό» όραμα και για την πολιτεία και για τον Σύνδεσμο.