Ο πόλεμος για τις αποκλειστικές

Ο πόλεμος για τις αποκλειστικές

Διαμάχη μεταξύ των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των Συλλόγων των Αποκλειστικών Νοσοκόμων έχει ξεσπάσει αναφορικά με τη δυνατότητα που…
Τέλος στις παράνομες αποκλειστικές

Τέλος στις παράνομες αποκλειστικές

Τέρμα στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των αποκλειστικών νοσοκόμων με τις παράνομες αλλοδαπές να απασχολούνται ως αποκλειστικές χωρίς…