Η ρύπανση του αέρα σκοτώνει

Ο κίνδυνος θανάτου από τη ρύπανση του αέρα είναι αυξημένος, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ρύπανσης είναι κάτω από…