Διατροφή & κάπνισμα

26-12-2016
Η διακοπή του καπνίσματος είναι μια πολύ σημαντική και δύσκολη απόφαση για τους χρόνιους καπνισ΄τες, απόφαση που απαιτεί πειθαρχία, αυτοέλεγχο…