Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων: Τί αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων: Τί αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων

25-04-2023
Σε τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, προχώρησε το υπουργείο Υγείας μετά από σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής…