Φάρμακο για τη θεραπεία της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας: Θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση για το upadacitinib

Φάρμακο για τη θεραπεία της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας: Θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση για το upadacitinib

01-07-2022
Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων συστήνει την έγκριση του upadacitinib για τη θεραπεία της μη-ακτινολογικά…
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δρομολογεί ταχεία διαδικασία αξιολόγησης για την ιξαζομίμπη για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δρομολογεί ταχεία διαδικασία αξιολόγησης για την ιξαζομίμπη για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έκανε δεκτή την αίτηση για αξιολόγηση της ιξαζομίμπης. Η Ιξαζομίμπη ανήκει στην κατηγορία ενός ερευνητικού…