Αποτελέσματα 9μήνου 2012 του Ομίλου Υγεία

Αποτελέσματα 9μήνου 2012 του Ομίλου Υγεία

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Εννεάμηνου του 2012 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ)…