Νέες τιμές στα διαγνωστικές εξετάσεις

Νέες τιμές στα διαγνωστικές εξετάσεις

Νέες τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις ισχύουν από σήμερα Τετάρτη, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα…