Αύξηση εμφανίζουν τα περιστατικά μηνιγγίτιδας από στελέχη πνευμονιόκοκκου που δεν καλύπτονται από το εμβόλιο PCV7

Αύξηση εμφανίζουν τα περιστατικά μηνιγγίτιδας από στελέχη πνευμονιόκοκκου που δεν καλύπτονται από το εμβόλιο PCV7

15-01-2009
Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη, τα περιστατικά μηνιγγίτιδας που οφείλονται σε στελέχη πνευμονιόκοκκου που δεν καλύπτονται από το επταδύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο…