Η επόμενη μέρα στη φαρμακοβιομηχανία – Μάριος Κοσμίδης: Οι δαπάνες στην υγεία, επένδυση στην ευημερία

18-05-2020

Tο Healthview, δίνει το λόγο στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Πώς βλέπουν οι επικεφαλής των εταιρειών την πορεία της εγχώριας παραγωγικής βιομηχανίας, στο υπό διαμόρφωση επιχειρηματικό πλαίσιο και τη νέα “κανονικότητα” που δημιουργείται και αφορά, όχι μόνο την τοπική φαρμακευτική αγορά, αλλά και την παγκόσμια. O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας Win Medica κ. Μάριος Κοσμίδης καταθέτει τις απόψεις του.

Η πρωτοφανής παγκόσμια υγειονομική κρίση της COVID 19,  απέδειξε περίτρανα ότι οι χώρες που διαθέτουν εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών και λοιπών ιατρικών ειδών είναι πιο προστατευμένες από τις απειλές για την Δημόσια Υγεία.

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, παρά την διαχρονική έλλειψη κινήτρων από πλευράς πολιτείας, διαθέτει μία κραταιά βιομηχανική δραστηριότητα με 28 παραγωγικές μονάδες ικανές να καλύψουν το 60-70% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών. Κατά την διάρκεια της πανδημικής έκρηξης επέδειξε υπευθυνότητα και συνεργάστηκε με την Πολιτεία για να καλύψει όλα τα κενά σε επίπεδο φαρμάκων και ειδών.

Στην περίοδο ύφεσης του κινδύνου που διανύουμε οφείλουμε όλοι να θωρακιστούμε όσο μπορούμε καλύτερα απέναντι στο επόμενο κύμα που θα έρθει αργότερα ή νωρίτερα.

Η βιομηχανία θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στην παραγωγική αυτονομία της χώρας μέσω της ανάπτυξης και παρασκευής, στην απαιτούμενη ταχύτητα και κλίμακα, οικονομικά προσιτών θεραπειών, οικοδομώντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητας τής χώρας απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες.

Θα πρέπει επίσης και για αυτό προετοιμαζόμαστε όλοι, να μην υπάρχουν καθόλου απώλειες ή αστοχίες παραγωγής διασφαλίζοντας πρώτες ύλες και όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Τέλος, κτίζοντας πάνω στις εταιρικές σχέσεις και τους νέους τρόπους εργασίας που διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να γίνουν αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες προς όφελος της υγείας των πολιτών μας.

Η Πολιτεία από την μεριά της θα πρέπει άμεσα να σχεδιάσει και να δώσει κίνητρα για την παραγωγή όλων των αναγκαίων ειδών από την τοπική βιομηχανία διότι είναι ο ασφαλέστερος και συγχρόνως ο οικονομικότερος προμηθευτής.

Σημαντικότερη όμως είναι η μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική της πολιτείας η οποία οφείλει να λάβει σημαντικές διαρθρωτικές πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των ελληνικών φαρμάκων αποδίδοντας τους το κομμάτι της κατανάλωσης που τους αντιστοιχεί και αποσείοντας από αυτές κάθε αδικαιολόγητο βαρίδι που τις απειλεί όπως το clawback. Υπενθυμίζουμε ότι η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παράγων που συνεισφέρει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο τής χώρας.

Έχουμε όλοι την ευκαιρία να αναδιατάξουμε τις προτεραιότητες μας στον τομέα της Υγείας και να κάνουμε μία νέα αρχή με γνώμονα ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό αποτελούν κατά κύριο λόγο επένδυση για την ευημερία των ανθρώπων και του τόπου και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την διασφάλιση αυτής της επένδυσης.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Δέμος: Οι επενδύσεις θα ενταθούν

Ιουλία Τσέτη: Η ανασφάλεια θα δώσει τη θέση της στην επιχειρηματικότητα

Άρης Μητσόπουλος: Αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας

Θεόδωρος Τρύφων: Στηρίζουμε την έρευνα για τη θεραπεία του κορωνοϊού

Ελένη Ζέκκα: «Μπορούμε περισσότερα»

Μάριος Κάτσικας: Αποεπένδυση ή ανάπτυξη;

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η κρίση ανέδειξε τη συμβολή μας