Αποκαρδιωτικό το νέο check-up του ΕΣΥ

Αποκαρδιωτικό το νέο check-up του ΕΣΥ

26-12-2016
Νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ακόμη και με το 50% των εργαζομένων που προβλέπεται στους κανονισμούς τους, αδυνατώντας πολλές…