Το πρώτο συνέδριο για τις αρχειακές πηγές στην ιστορία της Υγείας από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ

Το πρώτο συνέδριο για τις αρχειακές πηγές στην ιστορία της Υγείας από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ

20-04-2018
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων…