“Παχουλά” 3 στα 10 Ελληνόπουλα

“Παχουλά” 3 στα 10 Ελληνόπουλα

Τις ανησυχτικές διαστάσεις που λαμβάνει η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνει μια ακόμη μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του…