38 μήνες μετά την πανδημία

38 μήνες μετά την πανδημία

26-02-2024
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ κήρυξε την COVID-19 παγκόσμια πανδημία. Τρία και πλέον χρόνια μετά (στις 5 Μαΐου 2023)…