Το πολύ σεξ φέρνει δυστυχία

Το πολύ σεξ φέρνει δυστυχία

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο αλλά είναι αλήθεια. Το πολύ σεξ φέρνει δυστυχία. Με άλλα λόγια δεν μπορεί να μας κάνει…