Είμαστε όλοι μεταλλάξεις

Είμαστε όλοι μεταλλάξεις

Είμαστε όλοι μεταλλάξεις. Ένας συνδυασμός εκατομμυρίων μεταλλάξεων που έχουν συμβεί κάπου στην ιστορία της εξέλιξης του Homo Sapiens εδώ και…